A biztonsági tanácsadó foglalkoztatása olcsóbb, mint a bírság!

biztonsági tanácsadó

Minden vállalkozásnak, amely veszélyes anyaggal feladóként, be- és kirakodóként, csomagolóként vagy címzettként kapcsolatba kerül, 2022. december 31-ig biztonsági tanácsadót kell kineveznie. Weboldalunknak a vállalatokat érintő újfajta kötelezettségről és a kötelezettségekkel együttjáró előnyökről Majer Rita ADR tanácsadó mondta el a legfontosabb tudnivalókat.

Bár a biztonsági tanácsadó alkalmazását kötelezővé tévő jogszabály ez év végét nevezi meg végső időpontként, azért a történet jóval előbb, 1945-ben indult – kezdi el messzebbről a magyarázatot Majer Rita. Az ENSZ ekkor érezte először szükségesnek a veszélyes anyagok szállításának, kezelésének, a velük kapcsolatos biztonsági intézkedések körülírását és értelemszerűen magának a veszélyes anyagnak a definiálását. 

Új anyagok, új veszélyek

Majd’ 3 évtized múlva, 1979-ben Magyarország is csatlakozott ahhoz a globális egyezményhez (Accord européen relatif au transport international des marchiandises dangereuses par route), amely a veszélyes anyagok (alapanyagok és hulladékok) közúti, vasúti, vízi és légi szállítását szabályozza. Az ipar fejlődése, az újonnan alkalmazott vegyi anyagok – legutóbb például a lítiumos akkumulátorok – megjelenése viszont indokolttá tette a szabály folyamatos “frissítését”. Hogy képet kapjunk arról, mennyire összetett és részletekbe menő az ADR (ez kifejezetten a közúti szállításra fókuszáló jogszabály), azt jól érzékelteti, hogy a teljes dokumentáció 1700! oldalt tesz ki. Ezt kétévente vizsgálják felül, és aktualizálják részleteiben.

A “mindenkibe” mindenki beletartozik

Az ADR tanácsadó szakember szerint korábban a jogszabály meglehetősen “lazán” csak annyit határozott meg, hogy mindenkinek, aki érintett a veszélyes anyagok szállításában kötelező ADR tanácsadó szolgáltatását igénybe venni. Az viszont már a marketing ismereteinkből is tudható, hogy a “mindenki” túl általános meghatározás. Ebből kifolyólag az e tekintetben kisebb forgalmat bonyolító vállalkozások nem érezték magukra nézve kötelezőnek a jogszabályt.

Azon túlmenően, hogy minden, de tényleg minden vállalkozás így vagy úgy kapcsolatba kerül veszélyes anyagokkal (kiégett neoncsövek, elhasznált nyomtató tonerek, fáradt olaj, festékmaradványok stb.), fontos megjegyezni, hogy ezzel kapcsolatban némi könnyebbséget érezhetnek az ISO 14001-gyel rendelkező vállalkozások. A környezetközpontú irányítási rendszert működtető cégeknél ugyanis a szabvány részletekbe menően kitér a veszélyes anyagok kezelésének, szállításának hogyanjára. Azaz ezek a gazdasági társaságok e téren helyzeti előnnyel rendelkeznek.

A legkisebb is számít

Említettük az előbb, hogy a legkisebbek nem érezték érintve magukat e kérdésben, a jogszabályalkotók viszont kifogták a mikro- és kisvállalkozások vitorlájából a szelet, amikor rájuk is kiterjesztették (az egyébként már régóta rájuk is vonatkozó) direktívát. Ez azt jelenti, hogy az 1000 pontérték alatti mennyiséget szállító cégeknek is tanácsadót kell kinevezniük (leggyakrabban havidíjas alkalmazásban foglalkoztatják őt). Vagy legalábbis egy alkalmazott(ak)nak 1.3-as vizsgát kell letennie.

Az ADR tanácsadó szakzsargonban 1.3-as vizsga alatt azt az alapfokú ismeret elsajátítást értik, amely szükséges és elegendő a kis mennyiségű veszélyes anyag kezeléséhez, szállításához.

(Hogyan kell előkészíteni a hulladékot feladásra, mit jelent az ADR minősített csomagolóeszköz, hogyan kell felcímkézni, felbárcázni a szállítmányt, a fuvarokmánnyal kapcsolatos tudnivalók ismerete stb.) Veszélyes anyag alatt pedig nemcsak a köztudatban tényleg veszélyesnek titulált mérgező savakat vagy lúgokat értjük, hanem akár egy nyomtató tonert vagy akár egy kiégett fénycsövet.

Az ADR tanácsadó és a matek

Majer Rita szerint a veszélyes anyagokat ilyen kis mennyiségben szállító/kezelő vállalkozások számára a legnagyobb problémát a pontértékek kiszámítása jelenti. 1000 pont alatt ugyanis kis mennyiséget szállítónak minősül a szóban forgó vállalkozás. Igen ám, de hogy ez a bizonyos 1000 pont miből tevődik össze, ezzel legtöbbször nincsenek tisztában a laikusok. Hogy is lehetnének, amikor abban a bizonyos 1700 oldalas jogszabályban csak 400 oldalt a vegyi anyagok UN szám alapján történő kategorizálása tesz ki?! A hulladékok pontértékének kiszámításában az ADR tanácsadó nyújt segítséget a megbízójának.

… és a cégtulajdonosnak is érdemes számolnia!

Hogy mindez nemcsak egy újabb adminisztratív kötelezettség, azt jól bizonyítja a büntetési tételek listája. Világosan látszik, hogy szabálytalanságok esetén bizony vastagon fog a katasztrófavédelem ceruzája. Megkérdezett szakértőnk leszögezi:

közúti ellenőrzés esetén a legmagasabb büntetési tétel 1 millió forint. Nehezítés viszont, hogy a szállítmányokat nemcsak közúton, de magánterületen, földúton is ellenőrizheti a katasztrófavédelem és ezekre a területekre ugyanúgy érvényesek a szabályok.

A telephelyen végzett ellenőrzésnél feltárt szabálytalanságoknál a büntetési tételeket tekintve viszont a határ a csillagos ég! Amennyiben a vállalkozás – mérettől függetlenül –  nem tudja igazolni, hogy biztonsági tanácsadót alkalmaz (vagy legalább érvényes vizsgával rendelkezik az érintett munkavállaló), úgy a cégvezető 400 ezer forintos büntetésre számíthat. 

A tűz- és munkavédelmi és a biztonsági tanácsadó

A gazdasági társaságok életébe már beépült a tűz- és munkavédelmi tanácsadó foglalkoztatása, most ez kör a biztonsági tanácsadóval bővül. A veszélyes hulladékok közúti szállításával foglalkozó szakemberek (ADR tanácsadók) listája itt érhető el. Innen érdemes lokáció alapján kiválasztani a megfelelő szakembert.

“Érted haragszom, nem ellened…”

Fontos megérteniük a cégeknek, hogy az ADR tanácsadó nem ellenség. Ő is abban érdekelt, hogy megbízója szakszerű veszélyes anyag és hulladékkezelést folytasson, ezáltal elkerülje a büntetést – mondja Majer Rita. Majd hozzáteszi, hogy

a tanácsadó “munkaköri leírásához” az is hozzátartozik, hogy a telephelyi ellenőrzésen (már amennyiben azt előre bejelentette a vizsgálatot lefolytató hatóság) is részt vesz és válaszol a katasztrófavédelmisek – a laikusoknak gyakran nehezen értelmezhető – kérdéseire.

Értelemszerűen a veszélyes anyagok szabályszerű kezelésének elsajátítása nem ingyenes, mint mindennek, úgy ennek is van költsége. De – mint azt megkérdezett szakértőnk hangsúlyozza – ez még mindig csak töredéke annak, mint amit egy esetleges szabálytalanság esetén a “spórolós” vállalkozásnak bírságként ki kell kifizetnie. 

error: Content is protected!