1 Step 1
AJÁNLATKÉRÉS TANÚSÍTÁSRA

Adatait csakis kapcsolatfelvétel céljából használjuk és azt 3. fél számára nem adjuk ki. 

Amennyiben a későbbiek során mégsem tart igényt leveleinkre, kérjük ezt jelezze felénk 

a certunion[kukac]certunion[pont]com e-mail címre küldött üzenetével. 

CÉGADATOK

Székhely
Postázási cím

KAPCSOLATTARTÓ

Kapcsolattartó megegyezik cégvezetővel?

CÉGVEZETŐ

TANÚSÍTÁSI ADATOK

A székhelyen folytatják a tanúsítást érintő tevékenységet?
Igénybe vett tanácsadó a rendszerkialakítás során?
Rendelkezett-e / rendelkezik-e Tanúsító általi regisztrációval?
Követelmény
Miért van szüksége a tanúsításra?
Mit vár el a tanúsítási szolgáltatástól?
Miként talált rá cégünkre?

Információbiztonsági irányítási rendszer tanúsítás (ISO 27001)

Kíván válaszolni most az ISO 27001 kapcsán felmerülő 10 további kérdésre?(A kérdésekre válaszolhat most, vagy elküldheti az ajánlatkérést, és később válaszolja meg azokat.)

A működéssel és az IT-n kívüli szervezettel kapcsolatos tényezők

Információbiztonság szintje (bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás)
Vagyonelemek kritikussága
Folyamatok és feladatok
Működési típus(ok) és szabályozási követelmények
Irányítási rendszer kialakítási szintje (korábban bemutatott IBIR teljesítmény
Felügyeleti és megújító audit esetén: az IBIR szempontjából fontos változások száma és nagysága

Az IT–környezethez kapcsolódó tényezők

Az IT-infrastruktúra összetettsége (IBIR különböző komponenseinek bevezetése során használt technológia széleskörűsége és sokfélesége)
Függés a kiszervezéstől és szállítóktól, beleértve a felhőszolgáltatásokat (IBIR alkalmazási területén használt kiszervezés és harmadik fél általi megállapodások nagysága)
Információs rendszer fejlesztése
Helyszínek és katasztrófaelhárítási (Disaster Recovery, DR-) helyszínek száma

Környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítás (ISO 14001)

Kíván válaszolni most az ISO 14001 kapcsán felmerülő 40 további kérdésre?(A kérdésekre válaszolhat most, vagy elküldheti az ajánlatkérést, és később válaszolja meg azokat.)

A szervezet működéséhez kapcsolódó általános engedélyek, kötelezettségek

Szervezetünk rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel.
Cégünk végez olyan tevékenységet, amely bejelentés-kötelezett. (57/2013 (II.27.) Korm. rendelet) rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel.
Cégünk rendelkezik egységes környezethasználati engedéllyel.
Cégünknél engedélyköteles pontforrások/diffúz források vannak.
Cégünk rendelkezik az 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet alapján kiadott telephely engedéllyel.
Cégünk nyilvántartást vezet a 309/2014.(XII. 11.) Korm. rendelet előírása szerint a tevékenységéből keletkező hulladékról.
Cégünk kötelezett a 309/2014.(XII. 11.) Korm. rendelet szerinti hatósági adatszolgáltatásra.
Cégünk rendelkezik hulladékgazdálkodási engedéllyel.(A megjegyzés rovatban nevezze meg az engedély típusát, pl. gyűjtési, szállítási)
Cégünknél zajlott az elmúlt 3 évben hatósági ellenőrzés, amely a jelenleg tanúsítani kívánt KIR rendszert is érinti.(Amennyiben volt ilyen, kérjük az egyéb információnál megadni a hatóság nevét.)

Cégünk meghatározta azon jogszabályokat, amelyek a KIR tervezése során

• a légszennyezésre vonatkoznak
• a víz- és szennyvízkezelésre vonatkoznak
• hulladékkezelésre vonatkoznak
• talaj, talajvízszennyezésére vonatkoznak
• zajvédelemre vonatkoznak
• veszélyes anyagokra/keverékekre vonatkoznak

KIR célok, előirányzatok, programok 

Cégünk meghatározott célokat, előirányzatokat, programokat:

• az emisszió csökkentésére (légszennyezés)
• a szennyvízkibocsátás csökkentésére
• a hulladékok hasznosítására, csökkentésére
• a zajszennyezés csökkentésére
• a veszélyesanyagok használatából származó kockázatok csökkentésére
• a talajszennyezés csökkentésére

Környezeti terhelések, kémiai biztonság

Cégünk tevékenysége során keletkezik veszélyes hulladék.(Amennyiben igen, kérjük szíveskedjenek megadni, milyen tevékenységből származik.)
Cégünk tevékenysége során alkalmazunk veszélyes anyagokat/keverékeket.
Az alkalmazott veszélyes anyagok/keverékek dolgozók által ismert nyelven kiállított biztonsági adatlapjaival cégünk rendelkezik.
Tevékenységünk végzéséhez veszélyes anyagokat/keverékeket tárolunk telephelyünkön.
Cégünk tevékenységéből kifolyólag van zajemisszió.(Amennyiben igen, kérjük szíveskedjenek megadni, milyen tevékenységből származik.)
Cégünk tevékenysége során technológiai szennyvízzel terheljük környezetünket.(Amennyiben igen, kérjük szíveskedjenek megadni, milyen tevékenységből származik.)
Cégünk tevékenysége során légszennyező anyagokat bocsátunk ki.(Amennyiben igen, kérjük szíveskedjenek megadni, milyen tevékenységből származik.)

Figyelemmel kísérések, ellenőrzések, kommunikáció

Cégünk folyamatosan figyelemmel kíséri és méri a légszennyező kibocsátásokat.
Cégünk rendszeres önellenőrzést végez az általa kibocsátott szennyvíz minősége és mennyisége tekintetében.
Cégünk rendelkezik földalatti tárolóval (pl. üzemanyagtartály).(Amennyiben igen, kérjük szíveskedjenek megadni ennek ellenőrzési módját.)
Cégünk a talajvíz szennyezés megelőzése érdekében, monitoring rendszert működtet.(Amennyiben igen, kérjük szíveskedjenek megadni milyen módszereket alkalmaznak.)
Érkeznek/érkeztek-e a telephely környezetéből vagy más érdekelt felektől panaszok, bejelentések?

Egyéb kapcsolódó információ

Cégünk rendelkezik:

• helyszínrajzzal a csatornarendszerről
• talajszennyezettségi térképpel
• helyszínrajzzal a zajforrásokról
• helyszínrajzzal a pontforrásokról
Cégünk tevékenysége során keletkezik nem veszélyes hulladék.
Cégünk telephelyén szennyvízkezelés zajlik.
Cégünk foglalkozik hulladék előkezeléssel és hulladék hasznosítással.

Jelentős környezeti hatások

A következő szövegdobozban kérjük szíveskedjen megadni a környezeti hatásértékelés alapján meghatározott jelentős környezeti hatásokat soronként.

Adatvédelem
Hozzájárulás
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder