Panaszok és fellebbezések

Panaszok kezelése

Minden a tanúsító testülethez beérkező panaszt, irodánk iktat és kiszignálja a tanúsítási vezetőnek, aki dönt a panasz megalapozottságáról. Amennyiben a panasz nem megalapozott, írásban tájékoztatja a panaszos felet. Megalapozott panasz esetén, a tanúsítási vezető elindítja a kivizsgálás folyamatát, amelyről írásban értesíti a panaszos felet.

Amennyiben a panasz egy tanúsított partnerrel kapcsolatos, a panasz kivizsgálása tartalmazza a tanúsított irányítási rendszer eredményességének áttekintését is.

A kivizsgálás minden esetben a bizalmas kezelés hatálya alá tartozik, kivéve:

  • felszólítás a Nemzeti Akkreditáló Hatóság részéről információ szolgáltatásra, vagy
  • hatósági peres vagy nem peres eljárások esetén.

Amennyiben tanúsított partnerünkkel kapcsolatos bármilyen panasz érkezik tanúsító testületünkhöz, arról az érintett tanúsított partnert a tanúsítási vezető a megfelelő időben értesíti. A panaszok kivizsgálása során is érvényesítjük a pártatlanság elvét, így az aki érintett a panasz tárgyában, nem vesz részt a kivizsgálásban. A panaszok kivizsgálásának lezárást követően a tanúsítási vezető írásban tájékoztatja a panaszos felelt a kivizsgálás eredményéről és egyben megállapodik mind a panaszos féllel, mind az ügyben érintett tanúsított szervezettel a nyilvánosságra hozatalról. Amennyiben a közös döntés az, hogy nyilvánosságot lát az ügy, akkor érintett felek megállapodnak arról, hogy milyen módon, határidőkkel és terjedelemben történjék mindez.

A panaszok kivizsgálásában, kezelésében szükség esetén az Szakmai és Pártatlansági Bizottság is részt vesz feladatköréből adódóan.

A kétlépcsős eljárást követően, panaszos félnek további jogorvoslati lehetősége van panasza kivizsgálásának fellebbvitelére, amely már az illetékes bíróság hatáskörébe tartozik.

További kérdéseivel kapcsolatosan kérjük forduljon irodánk munkatársaihoz bizalommal!

Fellebbezések kezelése:

Tanúsító szervezetünk döntései ellen fellebbezésnek helye van, amelyet írásos formában kell benyújtani tanúsítási vezetőnknek címezve, fellebbezési letéti díj ellenében, amelynek összege 180.000,- forint. A fellebbezés kivizsgálási folyamatának indítására, csak a fellebbezési letéti díj kifizetését követően kerül sor

.

A fellebbezések kivizsgálása folyamán tanúsítási vezetőnk gondoskodik arról, hogy független személyek vegyenek csak részt a folyamatban. Nem lehet olyan személy, aki érintve volt akár az audit végrehajtásában, akár a tanúsítási döntés meghozatalában. Valamennyi a tanúsító szervezethez beérkező fellebbezés, azonos folyamaton megy keresztül és azonos elbírás alá esik.

A beérkezett fellebbezést irodánk iktatja és kiszignálja a tanúsítási vezetőnek, aki elindítja a kivizsgálási folyamatot. A folyamat elindításáról, a fellebbező fél a tanúsítási vezetőtől írásos értesítést kap.

A tanúsítási vezető, a kivizsgálás kezdetekor áttekinti a korábbi fellebbezéseket, hogy hasonló probléma merült-e már fel és ha igen, annak kezelése hogyan történt és végül miként zárult.

A kivizsgálás eredményéről a tanúsítási vezető írásban értesíti a fellebbező felet. Amennyiben a fellebbező fél a választ elfogadja, az ügy lezártnak tekintendő és a MIR vezető feladata, a helyesbítés és a helyesbítő intézkedés indítása. Amennyiben a kivizsgálás eredményét a fellebbező fél nem fogadja el, a tanúsítási vezető köteles a Szakmai és Pártatlansági Bizottságot összehívni rendkívüli ülés céljából.

A kétlépcsős eljárást követően, fellebbező félnek további jogorvoslati lehetősége van az ügy fellebbvitelére, amely már az illetékes bíróság hatáskörébe tartozik.

A fellebbezés lezárását követően a letéti díj visszafizetésre kerül minden olyan esetben, amikor a fellebbező fél észrevételei, állításai megalapozottak voltak és további kivizsgálásra nincs szükség.

További kérdéseivel kapcsolatosan kérjük forduljon irodánk munkatársaihoz bizalommal!

Érvényes: 2023. augusztus 15-től