Panaszok és fellebbezések

Panaszok kezelése

Minden a tanúsító testülethez beérkező panaszt, irodánk iktat és kiszignálja a tanúsítási vezetőnek, aki dönt a panasz megalapozottságáról. Amennyiben a panasz nem megalapozott, írásban tájékoztatja a panaszos felet. Megalapozott panasz esetén, a tanúsítási vezető elindítja a kivizsgálás folyamatát, amelyről írásban értesíti a panaszos felet.

Amennyiben a panasz egy tanúsított partnerrel kapcsolatos, a panasz kivizsgálása tartalmazza a tanúsított irányítási rendszer eredményességének áttekintését is.

A kivizsgálás minden esetben a bizalmas kezelés hatálya alá tartozik, kivéve:

  • felszólítás a Nemzeti Akkreditáló Hatóság részéről információ szolgáltatásra, vagy
  • hatósági peres vagy nem peres eljárások esetén.

Amennyiben tanúsított partnerünkkel kapcsolatos bármilyen panasz érkezik tanúsító testületünkhöz, arról az érintett tanúsított partnert a tanúsítási vezető a megfelelő időben értesíti. A panaszok kivizsgálása során is érvényesítjük a pártatlanság elvét, így az aki érintett a panasz tárgyában, nem vesz részt a kivizsgálásban. A panaszok kivizsgálásának lezárást követően a tanúsítási vezető írásban tájékoztatja a panaszos felelt a kivizsgálás eredményéről és egyben megállapodik mind a panaszos féllel, mind az ügyben érintett tanúsított szervezettel a nyilvánosságra hozatalról. Amennyiben a közös döntés az, hogy nyilvánosságot lát az ügy, akkor érintett felek megállapodnak arról, hogy milyen módon, határidőkkel és terjedelemben történjék mindez.

A panaszok kivizsgálásában, kezelésében szükség esetén az Szakmai és Pártatlansági Bizottság is részt vesz feladatköréből adódóan.

A kétlépcsős eljárást követően, panaszos félnek további jogorvoslati lehetősége van panasza kivizsgálásának fellebbvitelére, amely már az illetékes bíróság hatáskörébe tartozik.

További kérdéseivel kapcsolatosan kérjük forduljon irodánk munkatársaihoz bizalommal!

Fellebbezések kezelése:

Tanúsító szervezetünk döntései ellen fellebbezésnek helye van, amelyet írásos formában kell benyújtani tanúsítási vezetőnknek címezve, fellebbezési letéti díj ellenében, amelynek összege 180.000,- forint. A fellebbezés kivizsgálási folyamatának indítására, csak a fellebbezési letéti díj kifizetését követően kerül sor

.

A fellebbezések kivizsgálása folyamán tanúsítási vezetőnk gondoskodik arról, hogy független személyek vegyenek csak részt a folyamatban. Nem lehet olyan személy, aki érintve volt akár az audit végrehajtásában, akár a tanúsítási döntés meghozatalában. Valamennyi a tanúsító szervezethez beérkező fellebbezés, azonos folyamaton megy keresztül és azonos elbírás alá esik.

A beérkezett fellebbezést irodánk iktatja és kiszignálja a tanúsítási vezetőnek, aki elindítja a kivizsgálási folyamatot. A folyamat elindításáról, a fellebbező fél a tanúsítási vezetőtől írásos értesítést kap.

A tanúsítási vezető, a kivizsgálás kezdetekor áttekinti a korábbi fellebbezéseket, hogy hasonló probléma merült-e már fel és ha igen, annak kezelése hogyan történt és végül miként zárult.

A kivizsgálás eredményéről a tanúsítási vezető írásban értesíti a fellebbező felet. Amennyiben a fellebbező fél a választ elfogadja, az ügy lezártnak tekintendő és a MIR vezető feladata, a helyesbítés és a helyesbítő intézkedés indítása. Amennyiben a kivizsgálás eredményét a fellebbező fél nem fogadja el, a tanúsítási vezető köteles a Szakmai és Pártatlansági Bizottságot összehívni rendkívüli ülés céljából.

A kétlépcsős eljárást követően, fellebbező félnek további jogorvoslati lehetősége van az ügy fellebbvitelére, amely már az illetékes bíróság hatáskörébe tartozik.

A fellebbezés lezárását követően a letéti díj visszafizetésre kerül minden olyan esetben, amikor a fellebbező fél észrevételei, állításai megalapozottak voltak és további kivizsgálásra nincs szükség.

További kérdéseivel kapcsolatosan kérjük forduljon irodánk munkatársaihoz bizalommal!

TUDÁSKÖZPONT
Magyar

NÉZZE MEG LEGÚJABB MINŐSÍTÉSÜNKET
ÉS LEGYEN TÖBB BEVÉTELE!
MEGNÉZEM!
close-link