Válasz a környezetvédelem kihívásaira

Válasz a környezetvédelem kihívásaira

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a zöld gondolat, az ökológiai lábnyom, a klímaválság, az éghajlatváltozás ma már olyan szinten vannak jelen a mindennapi közbeszédben, gondolkodásunkban és – valljunk be – szorongásainkban, amit néhány évvel ezelőtt elképzelni sem tudtunk. Talán nincs is olyan ember, aki ne gondolkodott volna még el azon, hogy magánemberként mit tehetne a környezeti ártalmak csökkentése érdekében. A cégeken, vállalatokon, szervezeteken pedig szintén nagy a nyomás, hogy ebben a megváltozott elvárásrendszerben és a társadalmi felelősségvállalás jegyében hozzanak intézkedéseket, értelmezzék újra a folyamataikat, alakítsák át a működésüket, definiálják át a szerepüket. Az ISO 14001 nagyon jó fogódzót ad mindehhez. Logikus keretrendszerbe illeszt egy átgondolt lépéssorozatot azoknak, akik komolyan elkötelezik magukat az ökológiai szemlélet mellett.

Minket szolgáló követelmények

A minőségirányításhoz hasonlóan a környezetközpontú gondolkodásnak is nemzetközileg szabályozott követelményrendszere van. Ha célul tűzzük ki, hogy ezeknek megfeleljünk, akkor nincs más dolgunk, mint ezeket a szabályozókat a saját, egyedi működésünknek megfeleltethetni.

A papír természetesen sok mindent elbír, ezért fontos, hogy a követelményeket be is tartsuk, a folyamatokba ellenőrző pontokat beiktatva biztosítsuk a folyamatos odafigyelést, és beavatkozzunk, ha eltérés mutatkozik.

Az ISO 14001 olyan nézőpontokat ad ehhez, amikkel nem csak elméletben, de ténylegesen is hatni tudunk a környezetünkre, mérsékelni a kibocsátásainkat, csökkenteni a vizekre, földre, levegőre gyakorolt negatív hatásokat, kevesebb selejtet gyártani és minimalizálni a hulladéktermelésünket.

A környezetvédelem a modern vállalatirányítás része

A környezetközpontú irányítási rendszerek a jó vezetés kezében olyan hatékony menedzsmenteszközök, amelyek segítségével a céget körülvevő gazdasági és társadalmi rendszerek között egyensúly alakulhat ki.

Vagyis egy win-win helyzet teremtődhet, ahol a jelen szükségletei nem teszik kockára az utánunk jövő generációk életesélyeit, és nem áldozzák fel a jövőt az „itt és most” oltárán.

Átalakítja a gondolkodást

Egy környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése nem múlik el nyomtalanul a szervezetek életében: soha nem gondolkodunk már ugyanúgy, mint előtte. A szemlélet középpontjába a környezet és annak megóvása áll.

Olyan pozitív elvárásrendszer alakul ki a szervezeten belül, saját késztetésből, ami azt nézi, hogyan tehetünk még többet és hogyan dolgozhatunk még jobban a kitűzött célok elérése érdekében.

A szervezet tudatossá és érzékennyé válik a környezetvédelmi kihívásokra. Már nem csak a csökkentésben, hanem a kockázatok kerülésében, a megelőzésben is önmagára szabott feladatot lát, ráadásul hosszú távon. Elkezd alternatív megoldásokat vizsgálni, aminek pénzügyi és működési előnyei is csakhamar megmutatkoznak. Így lesz napjaink kínzó kényszeréből komoly vállalás, felelősségteljes elköteleződés, költséghatékony, rendszeralapú, rugalmas működés, kevesebb idő-, energia- és nyersanyagigényes termelés, csökkenő elosztási és operatív költségek, s mindebből következően megerősödő piaci pozíció.

error: Content is protected!