„A megbízhatóság és a kiszámíthatóság a vezetői siker két döntő kritériuma.”

Ferdinand Rohrhirsch

Vezetői politika

A CertUnion Hungary Tanúsító Kft. olyan társas vállalkozás, amely szakmai alapértékei között szerepel többek között a pártatlanság, felkészültség, felelősség, nyíltság, bizalmas ügykezelés, valamint a panaszokra való reagálás.

Tanúsító szervezetünk annak érdekében, hogy megszerezze és megtartsa partnerei bizalmát és elégedettségét, döntéseit minden alkalommal objektív tényeken megalapozva hozza úgy, hogy ne befolyásolják egyéb érdekek, vagy érdekelt felek.

Kialakított és működtetett irányítási rendszerünk, valamint alkalmazott és megbízott személyzetünk felkészültsége, ismerete és készségei is biztosítják tevékenységünk iránt a bizalom kialakulását és megtartását. Cégünk, nem adja ki alvállalkozásba az auditálási tevékenységet olyan szervezeteknek, amelyek irányítási rendszerekhez kapcsolódó tanácsadást végeznek.

Döntés előkészítő és döntéshozó munkatársaink, minden esetben értékelik az auditok során gyűjtött objektív bizonyítékokat, következtetéseket, ezzel megalapozva a tanúsítvány kiadhatóságát vagy ki nem adhatóságát.

Tanúsító szervezetünk nyilvánosan hozzáférhetővé teszi már tanúsított parterei, leendő vevői és más érdekelt felei számára mindazon információkat, amelyek az alkalmazott audit- és tanúsítási folyamatról és a szervezetek tanúsított státuszáról szólnak. Ezen nyíltságunkkal is meg kívánjuk valósítani és alapozni a bizalmat munkánk feddhetetlensége és hitelessége iránt.

Minden partnerünknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy a nem bizalmas jellegű információk, auditok eredményei elérhetőek, megtudhatóak legyenek számukra.

Gondoskodunk arról, hogy valamennyi partnerünk tulajdonában lévő információ – amely a tanúsítás során tudomásunkra jut – messzemenően a bizalmas kezelés szabályai szerint kerüljön kezelésre.

Nyíltan vállaljuk minden partnerünk felé, hogy a CertUnion Hungary Kft. működésére és aktivitására tett valamennyi panaszt kivizsgáljuk, amennyiben ezek megalapozottak akkor a megfelelő kezelésben részesülnek. Ezzel is próbáljuk partnereinknek azt a védelmet biztosítani, amellyel megelőzhetők az esetleges mulasztásokat, konfliktusok, hibák, helytelen magatartás.

A CertUnion Hungary Kft. önálló jogi személy, amely minden esetben rendelkezik jogilag érvényesíthető megállapodásokkal partnereivel a tanúsítási tevékenységek végrehajtására. Tanúsító szervezetünk felelősséget vállal minden tanúsítási döntésért és fenntartja hatáskörét ezen döntésekre vonatkozóan, beleértve az okirat kiadást, fenntartást, megújítást, kiterjesztést, szűkítést, felfüggesztést vagy esetlegesen a visszavonást.

Cégünk felső vezetése teljes mértékben elkötelezett az irányítási rendszerek pártatlan módon történő tanúsítása iránt. Minden esetben kezeljük az érdek-összeférhetetlenségeket, biztosítjuk az objektivitást tanúsítási tevékenységünkben. A fentiekben leírt megfelelő működés elérésében segíti munkánkat Szakmai és Pártatlansági Bizottságunk, amely szervezetünktől független, a piaci szereplők széles spektrumából meghívott tagokkal bír.

Szakmai működésünk alapja minden esetben a hazai és nemzetközi jogi és szakmai előírások folyamatos figyelése és a gyakorlatban történő alkalmazása.

Budapest, 2022. január 14.

Szabó Mirtill
ügyvezető