[[[["field35","contains","ISO 9001"],["field35","contains_not","ISO 14001"],["field35","contains_not","ISO 27001"]],[["show_fields","field63,field191,field215,field209,field210,field211,field218,field217"]],"and"],[[["field35","contains","ISO 22000"],["field35","contains_not","ISO 14001"],["field35","contains_not","ISO 27001"]],[["show_fields","field63,field191,field215,field209,field210,field211,field218,field217"]],"and"],[[["field35","contains","OHSAS 18001"],["field35","contains_not","ISO 14001"],["field35","contains_not","ISO 27001"]],[["show_fields","field63,field191,field215,field209,field210,field211,field218,field217"]],"and"],[[["field35","contains","HACCP"],["field35","contains_not","ISO 14001"],["field35","contains_not","ISO 27001"]],[["show_fields","field63,field191,field215,field209,field210,field211,field218,field217"]],"and"],[[["field35","contains","ISO 14001"]],[["show_fields","field88,field116,field209,field210,field211,field215"]],"and"],[[["field35","contains","ISO 27001"]],[["show_fields","field65,field208,field209,field210,field211,field215"]],"and"],[[["field87","equal_to","Igen"]],[["show_fields","field34,field36,field46,field49,field47,field48,field61,field54,field55,field52,field57,field59,field62,field35,field85,field123"]],"and"],[[["field16","contains",""]],[["show_fields","field34,field36,field85,field46,field49,field47,field48,field61,field54,field55,field52,field57,field59,field62,field35,field123"]],"and"],[[["field116","equal_to","nem"],["field208","equal_to","nem"]],[["show_fields","field63,field191,field218,field217"]],"or"],[[["field116","equal_to","nem"]],[["show_fields"]],"and"],[[["field87","equal_to","Nem"]],[["show_fields","field23,field16,field18,field20,field29"]],"and"],[[["field116","equal_to","igen"]],[["show_fields","field98,field89,field100,field90,field101,field91,field102,field92,field103,field93,field105,field94,field108,field95,field107,field96,field1,field104,field86,field189,field187,field185,field183,field184,field186,field188,field182,field181,field180,field179,field178,field177,field176,field175,field174,field173,field172,field171,field169,field170,field168,field167,field166,field165,field164,field161,field163,field162,field160,field157,field156,field155,field154,field153,field152,field151,field150,field149,field148,field146,field145,field144,field143,field141,field140,field139,field138,field137,field135,field136,field134,field133,field132,field131,field130,field129,field126,field125,field128,field124,field122,field115,field114,field118,field117,field113,field119,field112,field120,field111,field121,field110,field109,field106,field97"],["show_fields","field63"]],"and"],[[["field35","contains","Egy\u00e9b"]],[["show_fields","field190"]],"and"],[[["field35","contains","Egy\u00e9b"],["field35","contains_not","ISO 14001"],["field35","contains_not","ISO 27011"]],[["show_fields","field63,field191,field209,field210,field211,field215,field218,field217"]],"and"],[[["field57","equal_to","Igen"]],[["show_fields","field192"]],"and"],[[["field208","equal_to","igen"]],[["show_fields","field196,field198,field199,field200,field201,field202,field204,field205,field206,field207,field197,field203,field191,field63"]],"and"],[[["field209","contains","egy\u00e9b:"]],[["show_fields","field212"]],"and"],[[["field210","contains","egy\u00e9b:"]],[["show_fields","field213"]],"and"],[[["field211","contains","egy\u00e9b:"]],[["show_fields","field214"]],"and"]]
1 Step 1
AJÁNLATKÉRÉS TANÚSÍTÁSRA

Adatait csakis kapcsolatfelvétel céljából használjuk és azt 3. fél számára nem adjuk ki. 

Amennyiben a későbbiek során mégsem tart igényt leveleinkre, kérjük ezt jelezze felénk 

a certunion[kukac]certunion[pont]com e-mail címre küldött üzenetével. 

CÉGADATOK

Cégnév
no-icon
Cégjegyzékszámxx-xx-xxxxxx
no-icon
Adószámxxxxxxxx-x-xx
no-icon
Székhely
Irányítószám
no-icon
Település
no-icon
Utca, házszám
no-icon
Postázási cím
Irányítószám
no-icon
Település
no-icon
Utca, házszám
no-icon
Weboldalpl. http://weboldalam.hu
no-icon
Faxpl. 36-1/234-5678
no-icon

KAPCSOLATTARTÓ

Kapcsolattartó neve
no-icon
Kapcsolattartó beosztása
no-icon
Kapcsolattartó telefonszámapl. 36-30/123-4567
no-icon
Kapcsolattartó megegyezik cégvezetővel?

CÉGVEZETŐ

Cégvezető neve
no-icon
Cégvezető beosztása
no-icon
Cégvezető telefonszámapl. 36-30/123-4567
no-icon

TANÚSÍTÁSI ADATOK

Tanúsítandó tevékenység
no-icon
A székhelyen folytatják a tanúsítást érintő tevékenységet?
TelephelyekKérjük, valamennyi tanúsítandó telephelyét adja meg, az ott folyó tevékenységgel együtt.
0 /
Összlétszám
no-icon
Adminisztratív létszám
no-icon
Műszakszám
no-icon
Műszakban dolgozók
no-icon
Alvállalkozásba kiadott folyamatokKérjük, adja meg azon folyamatait/tevékenységeit, amelyeket alvállalkozók bevonásával végeznek. Amennyiben nincs ilyen, kérjük írja azt, hogy nincsenek ilyen folyamatok.
no-icon
Tanúsítás tervezet időpontja
date_range
Bevezetési ideje
date_range
Speciális előírásokKérjük adja meg tanúsítandó folyamatának és tevékenységeinek, mely szakma-specifikus jogi és/vagy egyéb előírásoknak kell megfelelnie:
no-icon
Igénybe vett tanácsadó a rendszerkialakítás során?
Rendelkezett-e / rendelkezik-e Tanúsító általi regisztrációval?
Tanácsadó neve
no-icon
Egyéb információ(pl. emberi és műszaki erőforrásairól, funkcióiról, részvételéről egy nagyobb testületben)
0 /
Követelmény
EgyébEgyéb követelmény
no-icon
Miért van szüksége a tanúsításra?
Mit vár el a tanúsítási szolgáltatástól?
Miként talált rá cégünkre?
egyéb ok
egyéb elvárás
egyéb csatorna

Információbiztonsági irányítási rendszer tanúsítás (ISO 27001)

Kíván válaszolni most az ISO 27001 kapcsán felmerülő 10 további kérdésre?(A kérdésekre válaszolhat most, vagy elküldheti az ajánlatkérést, és később válaszolja meg azokat.)

A működéssel és az IT-n kívüli szervezettel kapcsolatos tényezők

Információbiztonság szintje (bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás)
Vagyonelemek kritikussága
Folyamatok és feladatok
Működési típus(ok) és szabályozási követelmények
Irányítási rendszer kialakítási szintje (korábban bemutatott IBIR teljesítmény
Felügyeleti és megújító audit esetén: az IBIR szempontjából fontos változások száma és nagysága

Az IT–környezethez kapcsolódó tényezők

Az IT-infrastruktúra összetettsége (IBIR különböző komponenseinek bevezetése során használt technológia széleskörűsége és sokfélesége)
Függés a kiszervezéstől és szállítóktól, beleértve a felhőszolgáltatásokat (IBIR alkalmazási területén használt kiszervezés és harmadik fél általi megállapodások nagysága)
Információs rendszer fejlesztése
Helyszínek és katasztrófaelhárítási (Disaster Recovery, DR-) helyszínek száma

Környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítás (ISO 14001)

Kíván válaszolni most az ISO 14001 kapcsán felmerülő 40 további kérdésre?(A kérdésekre válaszolhat most, vagy elküldheti az ajánlatkérést, és később válaszolja meg azokat.)

A szervezet működéséhez kapcsolódó általános engedélyek, kötelezettségek

Szervezetünk rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel.
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
Cégünk végez olyan tevékenységet, amely bejelentés-kötelezett. (57/2013 (II.27.) Korm. rendelet) rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel.
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
Cégünk rendelkezik egységes környezethasználati engedéllyel.
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
Cégünknél engedélyköteles pontforrások/diffúz források vannak.
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
Cégünk rendelkezik az 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet alapján kiadott telephely engedéllyel.
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
Cégünk nyilvántartást vezet a 309/2014.(XII. 11.) Korm. rendelet előírása szerint a tevékenységéből keletkező hulladékról.
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
Cégünk kötelezett a 309/2014.(XII. 11.) Korm. rendelet szerinti hatósági adatszolgáltatásra.
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
Cégünk rendelkezik hulladékgazdálkodási engedéllyel.(A megjegyzés rovatban nevezze meg az engedély típusát, pl. gyűjtési, szállítási)
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
Cégünknél zajlott az elmúlt 3 évben hatósági ellenőrzés, amely a jelenleg tanúsítani kívánt KIR rendszert is érinti.(Amennyiben volt ilyen, kérjük az egyéb információnál megadni a hatóság nevét.)
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon

Cégünk meghatározta azon jogszabályokat, amelyek a KIR tervezése során

• a légszennyezésre vonatkoznak
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
• a víz- és szennyvízkezelésre vonatkoznak
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
• hulladékkezelésre vonatkoznak
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
• talaj, talajvízszennyezésére vonatkoznak
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
• zajvédelemre vonatkoznak
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
• veszélyes anyagokra/keverékekre vonatkoznak
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon

KIR célok, előirányzatok, programok 

Cégünk meghatározott célokat, előirányzatokat, programokat:

• az emisszió csökkentésére (légszennyezés)
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
• a szennyvízkibocsátás csökkentésére
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
• a hulladékok hasznosítására, csökkentésére
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
• a zajszennyezés csökkentésére
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
• a veszélyesanyagok használatából származó kockázatok csökkentésére
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
• a talajszennyezés csökkentésére
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon

Környezeti terhelések, kémiai biztonság

Cégünk tevékenysége során keletkezik veszélyes hulladék.(Amennyiben igen, kérjük szíveskedjenek megadni, milyen tevékenységből származik.)
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
Cégünk tevékenysége során alkalmazunk veszélyes anyagokat/keverékeket.
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
Az alkalmazott veszélyes anyagok/keverékek dolgozók által ismert nyelven kiállított biztonsági adatlapjaival cégünk rendelkezik.
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
Tevékenységünk végzéséhez veszélyes anyagokat/keverékeket tárolunk telephelyünkön.
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
Cégünk tevékenységéből kifolyólag van zajemisszió.(Amennyiben igen, kérjük szíveskedjenek megadni, milyen tevékenységből származik.)
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
Cégünk tevékenysége során technológiai szennyvízzel terheljük környezetünket.(Amennyiben igen, kérjük szíveskedjenek megadni, milyen tevékenységből származik.)
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
Cégünk tevékenysége során légszennyező anyagokat bocsátunk ki.(Amennyiben igen, kérjük szíveskedjenek megadni, milyen tevékenységből származik.)
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon

Figyelemmel kísérések, ellenőrzések, kommunikáció

Cégünk folyamatosan figyelemmel kíséri és méri a légszennyező kibocsátásokat.
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
Cégünk rendszeres önellenőrzést végez az általa kibocsátott szennyvíz minősége és mennyisége tekintetében.
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
Cégünk rendelkezik földalatti tárolóval (pl. üzemanyagtartály).(Amennyiben igen, kérjük szíveskedjenek megadni ennek ellenőrzési módját.)
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
Cégünk a talajvíz szennyezés megelőzése érdekében, monitoring rendszert működtet.(Amennyiben igen, kérjük szíveskedjenek megadni milyen módszereket alkalmaznak.)
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
Érkeznek/érkeztek-e a telephely környezetéből vagy más érdekelt felektől panaszok, bejelentések?
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon

Egyéb kapcsolódó információ

Cégünk rendelkezik:

• helyszínrajzzal a csatornarendszerről
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
• talajszennyezettségi térképpel
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
• helyszínrajzzal a zajforrásokról
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
• helyszínrajzzal a pontforrásokról
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
Cégünk tevékenysége során keletkezik nem veszélyes hulladék.
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
Cégünk telephelyén szennyvízkezelés zajlik.
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon
Cégünk foglalkozik hulladék előkezeléssel és hulladék hasznosítással.
Egyéb információ, megjegyzés
no-icon

Jelentős környezeti hatások

A következő szövegdobozban kérjük szíveskedjen megadni a környezeti hatásértékelés alapján meghatározott jelentős környezeti hatásokat soronként.

Tevékenység/termék/szolgáltatás         |           Tevékenységhez kapcsolódó jelentős környezeti hatás
0 /
Adatvédelem
Hozzájárulás
Kupon kód
no-icon
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder
TUDÁSKÖZPONT
English

NÉZZE MEG LEGÚJABB MINŐSÍTÉSÜNKET
ÉS LEGYEN TÖBB BEVÉTELE!
MEGNÉZEM!
close-link