Környezetvédelem kékben, sárgában, zöldben

Az európai szabványok mindenkire érvényesek, akik vállalják az ezeknek való megfelelőséget. Ezek fölött sem a tanúsítást végző szervezetnek, sem maguknak a tanúsítási folyamatban részt vevő auditoroknak nincs hatalma. Ám, hogy a kötelező standardok alkalmazását miként töltik meg tartalommal, a folyamatba belevágó vállalatot hogyan juttatják el a célig, az már nagyon is különböző. Sorozatunkban auditorok vallanak feladatuk sokrétűségéről, szépségéről és olykor nehézségeiről.

Nem sokon múlt, hogy Pallos Gabriellával, nem, mint auditorral, hanem mint országunk egyik jeles etológusával készíthettük ezt az interjút. Az indíttatás megvolt, ám a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Főiskolai Karán akkoriban indult a környezetgazdász szak, amely neves előadókkal és a téma újszerűségével megragadta a fiatal lányt.

Zuzmológusból auditor

Ma is büszke rá, hogy Gyöngyös város légszennyezettségének vizsgálata zúzmóflóra alapján című szakdolgozatát Dr. Láng István akadémikus, kutatóprofesszor bírálta. Még pedig elismerően, így a diplomamunkára Olaszországban is felfigyeltek és meg is hívták a fiatal szakembert az ottani „zuzmológus” kutatócsoport munkáját erősíteni. Ma már nevetve meséli: akkoriban annyira a téma megszállottja volt, hogy elhatározta, ha egyszer lánya születik, Candellariella-nak fogják nevezni. Szerencsére odafent másként rendeltetett, és nem anyakönyveztek egy kislányt sem így, a dallamos név ugyanis egy zuzmó fajt takar…

Az energikus, környezettudatos és emellé már környezetgazdász végzettségű Pallos Gabriella útja egy véletlennek köszönhetően kanyarodott az auditori pálya felé. Erre így emlékszik vissza a CertUnion Kft. vezető szakembere. – A ’90-es években ebéd közben a televízióban hallottam meg egy felhívást, amelyben auditorokat toboroztak. Megtetszett a dolog, ezért jelentkeztem. Ha nem is mindjárt tanúsítóként, de tanácsadóként a szakmába kerültem. Aztán egy idő után, amikor már úgy éreztem, hogy kellő tapasztalat birtokába jutottam, megpályáztam egy ismert tanúsító szervezet auditori állását.

XX vagy XY?

– Szimpatikus voltam a felvételiztető bizottságnak – meséli pályára kerülésének első lépéseit Pallos Gabriella –, ám hamar nekem szegezték a kérdést: „ugye, tudja, hogy az auditorság nem női szakma?” Már azelőtt is szembesültem a nemi szerepek leosztásából adódó hazai anomáliákkal, mielőtt tanúsító lettem, ennek ellenére nem tudtam elfogadni, hogy a munkakör betöltése szimpla kromoszómakérdéssé lenne redukálható.

Unalomig hangoztatott tény, hogy a honi cégvezetők döntő többsége férfi, és ebben a pozícióban sokan nehezen fogadják el a segítő szándékkal helyszínre küldött női munkatárs véleményét. Éppen ezért nagy szükség van a szakmában a jó adag diplomáciai érzékkel megáldott és a kényelmetlen dolgok „csomagolásában” jártasságot szerzett gyengébb nemre. No, és persze, legalább ekkora igény mutatkozik az ezeket az okos véleményeket meghallgatni, nota bene megfogadni hajlandó férfiemberekre.

Karrier receptre

Egy szó, mint száz, a diszkriminatív kérdés ellenére (vagy épp emiatt?) Pallos Gabriella mégis a pályán landolt, és nem is akárhogyan, hiszen ahogyan fogalmaz: „a tanácsadói oldalról egyenesen a pandúrok közé került”. És ezt nemhogy szerencsés véletlennek, de kifejezetten kívánatos karriermodellnek tekinti. – Gyakran találkoztam olyan esettel, amikor egy auditor kifogásolt egy adott termelési mozzanatot, ám a hiba kiküszöböléséhez, már nem nyújtott támpontot. Sőt, olyan is előfordult, amikor a „bíráló” csak a jogszabályi háttérrel volt tisztában, de azt már nem tudta, a jelzett problémára mi a jó megoldás. Éppen ezért szívem szerint mindenkinek receptre írnám fel ezt az életutat, hiszen a tanácsadóból auditorrá avanzsált szakember több kreativitással, sokkal inkább cégre szabottan keresi a megoldást.

Kék, sárga, zöld

Apropó, kreativitás… Egy személyiségteszt eredménye alaposan megdöbbentette az akkoriban már tanúsítóként dolgozó Pallos Gabriellát. Mint mondja a csupa kék-sárga jelzést látva elcsodálkozott. A sárga szín a kommunikáció és kreativitás erőteljes jelenlétét, míg a kék a szabálykövető magatartást jelezte. Nem értette, hogyan lehet mindez harmóniában egy személyben. Kis gondolkodás után azonban rájött, hogy elemzése során lényegében a nagybetűs auditor személyiségrajzát kapta kézhez…

– Mindezek – a rugalmasság, az empátia, a kreativitás, a szaktudás és a tapasztalat – kellettek ahhoz, hogy mára nőként is elfogadtassam magam. Nyilván ennek is szerepe van abban, hogy a színtiszta női gárdát felvonultató CertUnion Kft-vel első pillanattól kezdve megtaláltam a hangot. Más tanúsító szervezetek munkájára is van rálátásom, éppen ezért megalapozottan jelenthetem ki, hogy a CertUnion számomra a szakmaiságot képviseli, ami a rugalmasságukkal együtt még inkább ügyfélbaráttá teszi a vállalkozást.

(Jog)szabályszerűen

A környezetközpontú irányítási rendszerek tanúsítására szakosodott szakember beszélt arról is, hogy a jogszabályi háttér változásai nem könnyítik meg az auditorok életét. Minden audit alkalmával a cég tevékenységére vonatkozó nagy mennyiségű jogi anyagot kell megismernie, tudnia az auditornak. Mint mondta, komoly segítséget jelent a tanúsítási szakmában érdekelteknek, hogy a CertUnion Kft. rendszeresen szervez felkészítő tréningeket és minden lehetőséget megad ahhoz, hogy munkatársaik naprakész tudással rendelkezzenek az előírások terén.

– Az uniós csatlakozás idején hazánkban még gyerekcipőben volt mind a környezetvédelmi jogszabályok harmonizációja, mind azok érvényesítése – magyarázza Pallos Gabriella, majd így folytatja. – Mára egyértelműbb a kép, legalább a célokkal tisztában vagyunk, az viszont már más kérdés, hogy napjainkban még mindig költséghatékonyabb (rövidtávon kifizetődőbb) az előírásokat megkerülni. Ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzon, több környezetmérnököt, környezetgazdászt kellene alkalmazniuk a vállalatoknak.

Kórházi repeta

Példaként egy vidéki, nagy forgalmú kórház esetét említi, amelynek tanúsítására őt kérték fel. A több oldalnyi feltárt hiányosságot annak a számlájára írta, hogy az intézmény nem alkalmazott (pedig kötelező lett volna) környezetvédelmi megbízottat. Ahogy várható, „kórházi repeta” lett a dologból, első nekifutásra nem sikerült megszerezni a certifikációt. Mégsem nehezteltek a kirendelt auditorra a javaslatai, bírálatai miatt. Egy frissen felvett környezetvédelmi megbízott segítségével kijavították a hibákat, így a második próbálkozás már sikert hozott; és a cég elindult a környezettudatos gazdálkodás mezsgyéjén.

A környezetvédelemben sincsenek élő polihisztorok

Ám, hogy tovább bonyolítsuk az egyébként is nehezen átlátható környezetvédelem kérdését – avat be szakmai berkekbe az auditor – fontos tudni, hogy ma már „általános környezetvédelmi szakember” nem létezik. A szakértők környezeti elemenként szakosodnak, vagyis külön területet képez a hulladékgazdálkodás, a szennyvízkezelés, a lég- és zajszennyezés. – Számomra – még akkor sem, ha auditorként papírt lobogtat erről – nem hiteles az a személy, aki azt állítja magáról, hogy mindegyik részterületen egyaránt otthon van! Én leginkább a hulladékkezelés és a szennyvízkezelés kérdéskörében szereztem jártasságot, ha ezektől eltérő témakörben kérnek fel szakértésre, a megfelelő tapasztalattal rendelkező kollégámat ajánlom.

„Nem vagyok sötétzöld!”

Bár, talán a fentiekből is kitűnik, Pallos Gabriella számára kiemelt fontosságú a környezetvédelem, azért igyekszik a maga valójában látni a világot. – Mindig is állatbarát és természetvédő voltam, de arra hamar rájöttem, hogy meg kell különböztetni a környezettudatosságot a „sötétzöldségtől”. Ez utóbbi embertípus annyira környezettudatos, hogy végül elveszti a kapcsolatot a realitással. Én nem vagyok fanatikus, csak hiszek abban, hogy lehet harmóniában élni a természettel.