Nemzetköziség piros, fehér, zöldben

Egy vállalkozás nemzetköziségét hallva hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az csak és kizárólag egy nagy multinacionális társaság sajátja lehet, amely évtizedes, vagy akár évszázados tradíciókkal rendelkezik. Eközben a magyar kisvállalkozásokat – amelyek sok esetben valóban nem tudnak a multikkal megegyező „pedigrét” felmutatni – akaratlanul is hátrébb soroljuk a képzeletbeli ranglistán.

A hazai kkv-k ezrei lehetnek büszkék elért sikereikre és számos területen megmutatják, hogy képesek felvenni a versenyt a nemzetközi nagyvállalatok által képviselt színvonallal.

Példák százai bizonyítják, hogy a honi cégek többsége is képes olyan hozzáadott értéket biztosítani termékeivel, szolgáltatásaival, amelyet bátran összemérhetünk a külföldi nagy nevek termékeivel, szolgáltatásival.

Hazait vagy nemzetközit?

Tény, hogy vannak olyan elvárások, komoly tőkeinvesztíciót igénylő beruházások, amelyeket egy magyar kkv nem, vagy csak igen jelentős „véráldozat” árán képes teljesíteni, amennyiben bővíteni szeretné piacait. Itt tehát logikus lépésnek tűnhet a meglévő piaci szereplők – akár nemzetközi nagyvállalatok – szolgáltatását, speciális szaktudását igénybe venni. Ám a szolgáltatások és termékek körében legalább ekkora hányadot képviselnek azok a magyar gyártók és szolgáltatók, amelyek bátran felvehetik a versenyt a multinacionális vállalatok honi képviselőivel.

Szakmai megfelelőség a mérlegen

A tanúsítási piacon ugyanez a képlet. Ezt pedig nem mi, a CertUnion Kft. tagjai állítjuk, hanem az European Co-operation for Accreditation (EA) nevű európai szervezet, amely 2016. októberében megadta hazánknak (ezen belül a Nemzeti Akkreditáló Hatóságnak) az Európai Akkreditálási Együttműködés kölcsönös elismerési megállapodásának (EA MLA) aláíró státuszát.

Mindez azt jelenti, hogy a szakmai megfelelőséget minden tagországban egyazon mércével mérik és a tagokra az előírt szabályok azonosak, nincs kivétel. Ebből kifolyólag,

egy akkreditált hazai irányítási rendszertanúsító szervezet által kiadott tanúsítvány egyenértékű, bármely más tagország akkreditált tanúsító szervezete által kiadott okirattal. Eltekintve az egyes piaci szektorok szokásjogaitól és egyéni kikötéseitől, az okiratok azonos értékkel bírnak.