Az év minőségirányítási rendszermenedzsere cím: beérett gyümölcs!

minőségirányítási

„Az Év Magyar Minőség Minőségirányítási Rendszermenedzsere 2020” címet idén Erőss Erzsébet, a Bálint Sándor Szeretetotthon minőségirányítási vezetője érdemelte ki. És a „kiérdemelte” kifejezés itt, most nagyon is helytálló, hiszen ez kitartó munkájának gyümölcse.  

„Az év Magyar Minőség (szakterület megnevezése) Rendszermenedzsere Díj 2020. -t az a személy nyerheti el, aki jelentősen közreműködött Magyarországon működő – termelő vagy szolgáltató – gazdálkodó szervezet vezetésébe hatékonyan beépült, és bizonyíthatóan eredményes irányítási rendszerének (MIR, KIR, MEBIR, KES stb.) fejlesztésében” –  olvasható a Magyar Minőség Társaság meghirdetett pályázatai között. Hogy volt ez az Ön esetében?

A kulcs a „bizonyíthatóan eredményes” fejlesztési tevékenységben van. Nemrég azt olvastam Henry Ford Életem és működésem című, 1926-os magyar kiadású könyvében,Minden lehetséges (…) A hit a dolgok lényege és amit hiszünk, az bizonyosság reánk nézve akkor is, ha nem látjuk.” A rangos cím elérését célzó pályázati anyagom összeállítása során rájöttem, talán ez a gondolatsor jellemzi leginkább az elmúlt időszakot. Ez a hit munkált bennem 2013-ban is, amikor megkaptam a megbízást a Szeretetotthon 2001. decemberétől érvényben lévő ISO 9001-es szabvány szerinti tanúsított minőségügyi rendszerének fellendítésére.

Az alapvégzettségeim (mentálhigiénés többlettudással rendelkező általános szociális munkás) gyakorlása során kialakult egy olyan „finom rezgésű” szakmai személyiségem, amely segít abban, hogy megértsem a vevők széleskörű visszajelzéseit.

Erre épült minden igyekezetem tervezése, megvalósítása. A pályázati munka a mérhetőséget tette lehetővé. Hangsúlyt adott az utóbbi 5 év szinte természetesnek tűnő fejlesztési törekvéseinek.

Ez így világos, de az még mindig nem érthető számomra, hogy az alapvetően mérnöki megközelítésen alapuló szemlélet hogyan szippantja be a humán beállítottságú szakembert?

Feladatom a folyamatos önképzés is, és szerencsés egybeesés, hogy rendkívüli módon érdekel a dolog. Számos olyan szakmai rendezvényen vettem részt, amely csak a témával kapcsolatos volt. Aztán addig-addig ástam bele magam a témába, míg a tanfolyamos képzéseket követően 46 évesen beiratkoztam a Debreceni Egyetem Műszaki Kar MMVT-re. Először Minőségirányítási szakember képzésen vettem részt, azt követően a Lean menedzser SZIT-eket végeztem el. Talán későnek tűnhet ez a kezdet, azonban azt vettem észre, hogy az akkor már több évtizedes munkavégzés által szerzett gyakorlati tapasztalattal a hátam mögött más értelmet nyernek akár a szabvány követelményei, akár a kapcsolódó szakirodalmak gondolatai. Imádtam hallgatni például a különböző területen tevékenykedő csoporttársaim beszámolóit, kinél hogyan jelennek meg a működésfejlesztést célzó tevékenységek. Ugyanezt az élményt jelentették a minőségügyi szervezetek szakmai rendezvényeinek előadásai, a szünetek disputái is. Megtisztelő, ha bevonnak a tapasztaltabb szakemberek az előadások alatt keletkezett gondolataik megvitatásába. Legfontosabb kiemelnem azokat a Tanítókat, akik sok éves munkájuk eredményét megosztották velem. Mindig az első hagy a legnagyobb nyomot az élet minden területén. Nekem az első mesterem Mikó György volt, aki mind a mai napig fogja a kezem, ha elakadok. Hát így alakult ki – lépésről-lépésre – a szenvedélyem. 

A munkahelye egy Szeretetotthon, egy idősek otthona. Milyen hatással van rájuk az ön tevékenysége?

Az idősek a szolgáltatásunkat igénybe vevők. Az a kérdés, hogy számukra mi az érték. Ha ezt tudjuk, akkor a folyamatban az értéket teremtő munkatársak, mint legfontosabb erőforrások fejlesztésével képessé tudjuk tenni őket egy minőségi szolgáltatás nyújtására. Ők ismerik legjobban az ellátás folyamatát. És itt, ugyan más-más szempontból, de minden munkatársnak hatása van a rendszerünk teljesítményére és eredményességére, nemcsak az ápolóknak, gondozóknak, hanem például a takarító-, mosodai dolgozó-, konyhai munkatársaknak egyaránt.

A szemléletformálás által arra lesznek képesek, hogy azt a szolgáltatást nyújtsák, amire például esetünkben a 86 évet meghaladó átlagéletkorú időseknek szükségük van.

És máris látható, hogy egy szervezetben hol van kulcsszerepe a MIR vezetőknek. Ők a gondolkodásmód képviselői, a kezdeményezések motorjai. Beigazolódott, hogy szükség van olyan MIR vezetőre, aki szenvedélyes, kreatív és holisztikus szemléletű. Tehát közvetett hatása van a munkámnak. Ez most egy szakmai helyzet, hogy a tevékenységem helyszíne egy idősek otthona. A gondolkodásmód bárhova átültethető. Akkor végzem jól a szinte láthatatlan teendőimet, ha érzékelhető társaimon a szemlélet megértése, hiszen a szolgáltatás teljeskörű minősége csak így érhető el. 

Akkor a minőségirányítási vezetői munkájából nem is látszik „kifelé” semmi?

Tulajdonképpen nem vagy kevésbé nyilvánvalóan. Viszont a Szeretetotthon elért eredményei szakértő szemek számára beszédesek. Időrendben, 2017-től az EOQ MNB, az ISO 9000 Fórum Elnöksége, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület elismerései egyre inkább arra sarkalltak, hogy minél jobban elmélyüljek a minőség világában, hogy tanuljak, mivel az elismeréseket csak méltó emberek kaphatják, az nem jár csak úgy. Tehát – Werner Mitsch után szabadon – nemcsak a kalácsból morzsázom, hanem a föld művelésekor, a mag vetésekor, aratáskor is ott vagyok a mezőn. Extra energiát fordítok a felkészült, gondos munkavégzésre. Sajátos megbecsülés az, amilyen emberré válunk a befektetett munka által. Ezt viszont a kapcsolataink tükrözik vissza.

A sok éves minőségügyi szemléletű törekvésből mennyit érzékeltek az idősek? Egyáltalán kell-e, hogy ebből bármit is érzékeljenek?

A felvetődött kérdésre vonatkozó érzékletes példa lehet, az idősek számára a kifüggesztett Tanúsítvány – kéretik jól érteni – csupán egy hivatalos „papír”. Talán sokkal inkább a hozzátartozóiknak tükröz hitelességet és megbízhatóságot. A fenntartó elvárásainak való megfelelés szempontjából az átlátható tevékenységet, a működést engedélyező szervek követelményeit tekintve pedig elsősorban a jogszabályi környezet messzemenő betartását igazolja.

Az idősek által megfogalmazott legfontosabb szükséglet, hogy biztonságban érezzék magukat, így a legfőbb teendőnk azzal van, világos legyen, mit takar számukra a biztonság.

Jó, hogy erre fényt derít a megelégedettségi mérésre alkalmazott módszerünk. A legjobb, hogy ellátottjaink örülnek, ha meg akarjuk ismerni véleményüket. Aki még képes arra, hogy érdemben válaszoljon, az a 24 órás, szakemberek által nyújtott felügyeletet, gondozást, szükség szerinti ápolást vagy ahhoz való hozzáférés mielőbbi megteremtését nevezi meg biztonsági tényezőként. Jellemző, hogy ez a biztonságérzet még azt is jelenti számukra, hogy családtagjaik, hozzátartozóik tehermentesítettek.

Miért volt fontos, hogy beadta pályázatát az elnyert cím elérésére?

Attól a pillanattól kezdve, mikortól valaki a szervezete minőségmozgalmának arcává válik, minden lépése felelősséggel jár. „Az Év Magyar Minőség Minőségirányítási Rendszermenedzsere” cím elnyerésére készült pályázatom lehetőséget adott nemcsak a szervezet, hanem egyéni pályázóként a saját erősségeimet is átgondolni, és a további fejlődési lehetőségek felé vezető útra terelt. A folyamatos tanulás légkörében Helen Kellert idézve „Arra vágyom, hogy véghezvigyek valami nemeset és nagyszerűt”.

Fotót készítette: Ocskó Ferenc

TUDÁSKÖZPONT
Magyar

NÉZZE MEG LEGÚJABB MINŐSÍTÉSÜNKET
ÉS LEGYEN TÖBB BEVÉTELE!
MEGNÉZEM!
close-link