Dr. Koczor Zoltán-díj – a varázsszőnyeg és a minőségügy presztízse

A Magyar Minőség Társaság idén májusban első ízben adja át a frissen alapított dr. Koczor Zoltán-díjat az arra érdemes személynek. A díjazott kilétéről nem kizárólag az MMT dönt, ezért számítanak a minőségüggyel napi kapcsolatban álló szakmai szervezetekre, amelyek a véleményük szerint legérdemesebbeket jelölhetik a kitüntetésre. A leendő díjazottal szembeni elvárásokról és a dr. Koczor Zoltán-díj céljairól Csiszér Tamással, a Magyar Minőség Társaság alelnökével beszélgettünk.

Dr. Koczor Zoltán egykori tanítványaként és munkatársaként nagyon személyes emlékek fűznek hozzá –  kezdi a beszélgetést a civilben az Óbudai Egyetem docense. – A tanár úr tipikus iskolateremtő személyiség volt, akinek elévülhetetlen érdemei voltak – vagy helyesebb, ha inkább jelen időben mondjuk – vannak a magyar minőségügy elfogadottságában. Az elsők között kezdett a minőségüggyel tudományos oldalról is foglalkozni hazánkban. Az ő nevéhez fűződik a graduális minőségügyi mérnök szakirány elindítása is a Könnyűipari Műszaki Főiskolán.

Egy szakma a köpönyegből

Csiszér Tamás, a Magyar Minőség Társaság alelnöke

A jelenleg a magyar minőségügyben tevékenykedők közül sokan az “ő köpönyegéből” bújtak elő, egyetemi, főiskolai óráinak, tanfolyamainak illetve szakértői munkáinak köszönhetően – emlékszik vissza Csiszér Tamás mesterére, majd így folytatja. – Dr. Koczor Zoltán gépészmérnökként végzett, ennek megfelelően műszaki aspektusból, rendszerszemléletben tekintett a minőségügyre. Nem túlzás azt állítani, hogy az alapokat lefektető “úttörő” új impulzusokat adott a szakterületnek

Nyomtalanul

Munkatársai és tanítványai mindannyian legendásan jó kommunikációs képességű, az információkat rendszerezetten átadó tanárként/mentorként emlékeznek rá.

Annak ellenére, hogy jelentős szerepet játszott a szakmai alapok lerakásában, fájóan kevés kézzelfogható, a munkásságának hosszútávon emléket állító nyom maradt utána. 

– 2013-ban Koczor tanár úr doktorandusza voltam, és mint témavezetőmnek, elküldtem neki véleményezésre a készülő disszertációmat. Nagyon elismerően nyilatkozott a munkámról. Én így utólag – figyelembe véve, hogy abban az évben hunyt el  – úgy tekintek erre, hogy ezzel az üzenettel búcsúzott tőlem. Volt tehát egy nagyon erős privát indíttatás részemről, de nyilván a munkássága is épp elég indokot szolgáltatott ahhoz, hogy javasoljam egy a nevét viselő díj alapítását.

Dr. Koczor Zoltán-díj – minőségügyi szervezetek nevezhetnek

A májusban átadandó díjra a hazai minőségügyi szervezetek (Magyar Minőség Társaság, ISO 9000 Fórum, EOQ MNB, Szövetség a Kiválóságért Egyesület)

nevezhetnek bárkit, aki hosszútávú teljesítményével utat nyitott az eddigi ismeretek szintézisével, vagy forradalmian új, a gyakorlatban még gyökeret nem vert technikák, módszerek alkalmazásával járult hozzá a minőségügyi szakma presztízsének növeléséhez.

Nem életműdíjat kívántunk létrehozni – húzza alá Csiszér Tamás –, de mindenképpen a hosszú távú teljesítményt szeretnénk ekképp elismerni. 

A Magyar Minőség Társaság alelnöke úgy látja: a szakma jelenlegi helyzete hasonlít a XIX. század végi időszakra, amikor is a kor nagy fizikusai abban a hitben éltek, hogy már mindent felfedeztek, ami csak felfedezhető. És ebbe a nagy megelégedettségbe lépett be Einstein és Bohr…

 – A kitüntetéssel szeretnénk “friss levegőt” beengedni ebbe a zárt térbe és elismerni azon szakemberek tevékenységét, akik munkájukkal változást idéztek/idézhetnek elő – összegzi Csiszér Tamás az alapítók szándékát.

Alapmű és kisplasztika

A díj egy varázsszőnyeget formázó kisplasztika, rajta egy Q betűvel, amely maga is egy főhajtás dr. Koczor Zoltán előtt. A minőségügyben jártasak számára ugyanis ez egyértelmű utalás dr. Koczor Zoltán: Minőségügyi rendszerek fejlesztése című kötetére. A széles körben ismert és az e területen végzettek számára alapműnek tekintett “tankönyv” egy varázsszőnyeg gyártó cég tevékenységén keresztül ismerteti meg – nem mellékesen remek stílusban – az olvasót a minőségmenedzsment elveivel és eszköztárával.  

A jövőben évente gazdára találó kisplasztikán és oklevélen kívül a mindenkori kitüntetettet a Magyar Minőség Társaság tiszteletbeli tagjává fogadja. Ezzel is jelezve, hogy nem egyetlen szervezet, hanem az egész magyar minőségügy előmozdításáért tett erőfeszítéseket értékelik a díjjal.

Csiszér Tamás, a kitüntetést alapító MMT alelnökeként reméli, hogy sokan lesznek, akik véleményüket jelölés formájában fejezik majd ki. Őket arra kéri, hogy ezen az oldalon küldjék be jelölésüket. 

error: Content is protected!