Jövőbeli üzenet a jelenből

Jövőbeli üzenet a jelenből

A tudósok szerint a több mint kétezer évvel ezelőtt Pannóniát provinciává tevő rómaiak képesek lettek volna feltalálni a számítógépet. Agyi kapacitásuk, intelligenciájuk ugyanis semmiben sem maradt el egy most élőétől. Hogy mégsem nekik köszönhetjük a napjainkat meghatározó számítástechnikai eszközt, annak magyarázatát a korabeli technikai háttér színvonalában kell keresni. De, hogy hogy jön ez interjúalanyunkhoz, Hortobágyi Ágostonhoz? Erre történetén keresztül a DO-Q-MENT Kft. ügyvezetője ad magyarázatot.

A 2018-as Innovációs Nagydíj pályázaton elismerésben részesült a DOQdrive. De mi is ez?

A DOQdrive egy mobiltelefonra letölthető applikáció, ami a magánemberek számára lehetővé teszi a digitális írástudást.

Jó, közelítsük meg máshonnan a kérdést! Most nem látom magam előtt a helyzetet, hogy nekem azonnal a digitális írástudás képességére lenne szükségem. Mikor érezhetem a digitális analfabétaságom hátrányait?

Vegyünk egy egyszerű esetet: mondjuk, magánemberként víz- vagy villanyóra átírást szeretnénk lebonyolítani. A lebonyolítani szó ebben az esetben tökéletesen fedi a valóságot: órákon át tartó sorban állás, aláírás, papírhegyek, szabadnap… Nagyjából így néz ki a processzus. Ahhoz, hogy ma egy hivatalban bármiféle hivatalos ügy elintézhető legyen, három feltétel egyidejű teljesülésére van szükség: a magánszemélynek személyesen kell jelen lennie és megfelelő okmányokkal igazolnia kell magát. Ezen túlmenően elvárás a szerződőképesség is, ami annyit tesz, hogy aláírással kell hitelesíteni a kész dokumentumot. Bármely feltétel hiányzik, papíralapon nem történhet meg a hivatalos ügyintézés.

Mi, a DOQdrive-nál e harmadik elem modernizációjával kívánjuk a társadalmat felzárkóztatni a XXI. századhoz. Az elmúlt emberöltő alatt felnőtt egy olyan generáció, amelyik a hivatalos ügyintézést kizárólag számítógépen vagy okostelefon segítségével kívánja megoldani.

Az általunk kifejlesztett applikáció lényege pedig éppen ez: hogyan lehet egy magánszemélyt távolról, személyes találkozás nélkül, az okmányai alapján beazonosítani. A beazonosítást követően az elektronikus aláírás időbélyeg technológia alkalmazásával, anélkül köthetünk jogilag érvényes szerződést, hogy személyesen jelen lennénk és szignóznánk a kontraktust.
A digitális formában készített dokumentumok eredetinek minősülnek, minden hazai és uniós jogszabálynak megfelelnek és egyenértékűek az írásbeli szerződésekkel. A kormányzat évek óta ebbe az irányba megy, hiszen hasonló elven alapul az új e-személyi, az ügyfél-, illetve a cégkapu, de a magánemberek privát problémáinak megoldására eddig nem született eszköz.

Igaz ugyan, hogy ez nagy segítség lehet mondjuk autó- vagy lakásvásárláskor, de jól sejtem, hogy nem mutatkozik tömegigény a termék iránt?

A gazdasági események zöme magánszemélyekhez és nem vállalatokhoz kötődik, és ezzel nem foglalkozott senki, a DOQdrive-val ezt a piaci rést igyekszünk „betömni”.

A hétköznapokban számos olyan helyzet van, ahol jól jöhet a digitális írástudásunk, mondjuk a garanciák érvényesítésénél. Egy darabig őrizgetjük a garancialeveleket/blokkokat, de előfordulhat, hogy a fontos dokumentum pont akkor tűnik el, amikor szükség lenne rá.
Így nem tudjuk igénybe venni az áru javítását, cseréjét. Pedig a garanciát igazoló blokk elveszítésével nem a garancia szűnik meg, csak a jótállás érvényesítésének lehetősége. Az applikációinkkal az eredeti, papíralapú dokumentumról olyan, digitális, de eredetinek tekintendő másolatot készíthetünk, amit aztán a boltnak, szolgáltatónak el kell fogadnia.

Ezek szerint a magánembernek lépten-nyomon hasznára válhat ez az alkalmazás. De ha ennyire nagy igény mutatkozik rá, miért csak most, és miért nem korábban jelentkezett a DOQdrive ezzel az innovációval?

A probléma régóta ismert, ám az innováció megjelenéséhez a jog és a technológia evolúciójára volt szükség. Ez a két közeg ugyanis köszönőviszonyban sem volt egymással. És azért nem volt erre megoldás, mert senki nem mert nekiállni olyan területek feszegetésének, amelyekben még járatlan. A két világot a „legal tech-ként” emlegetett DO-Q-MENT Kft. (az innovátor vállakozás) hajlította egymáshoz. Sem jogász, sem informatikus nem vagyok. Közgazdász létemre valószínűleg emiatt, a kívülállók vakmerőségével mertem belevágni a dologba. Úgy láttam, hogy van egy nagyon is jól körvonalazható probléma, amelyre még nem született megoldás, 2014-től kezdődően ehhez kerestem az eszközöket.

Van egy mondás, miszerint „nem tudtuk, hogy lehetetlen megoldani, ezért tévedésből megcsináltuk”…

Valahogy így játszódott le ez a mi esetünkben is. Jószándékú ismerőseim csak annyit mondtak: Ágoston, ezt nem lehet megcsinálni sem jogilag, sem technológiailag. Az üzlet egyébként egy családi vállalkozásból nőtte ki magát. Irattározó cég voltunk, amelyben megtanultam, hogy mely dokumentumokat hány évig kell eredetiben tárolni. 2010-ben már a digitalizációval kezdtünk el foglalkozni, a dokumentumokat beszkenneltük, a papírokat pedig az irattárban eredetiben tároltuk. 2014-ben merült fel a kérdés, hogy vajon érdemes-e egy-egy ügyfél iratait 50 évig tárolnom? Elkezdett foglalkoztatni, hogy magát a szkennelt állományt tegyem valamiképpen eredetivé. Nagyjából ekkortájt hallottam először a felhőről, amiről nem sokkal tudtam többet, mint hogy köze van az esőhöz… Némileg több információ birtokában már azt is eldöntöttem, hogy a dokumentumok tárolását felhőalapon szeretném megoldani. 2015-re pedig megszületett a GreenArchive rendszer, amihez már csak egy adatjogász kellett, aki mindezt összefésülte a paragrafusokkal. 2017-ben jött a nagy felismerés, hogy a szépen felépített rendszeremből csak a magánemberek hiányoznak. Ekkor kezdtem el a DOQdrive-on dolgozni. Kezdetben szkeptikusan nézték ténykedésemet, de mára létező megoldást hoztunk létre, vagyis a technológia és hozzá a jogi háttér is megérkezett a XXI. századba.

A jogi vagy a technikai oldal volt a keményebb dió?

Egyértelműen a jog. Technikailag ma már minden megoldható. Ez egy jogi innováció. Míg papíralapon megvan annak a gyakorlata, hogy megbízással vagy meghatalmazással más is eljárhat helyettem, addig a digitális térben ezt senki sem merte megvalósítani. A DOQdrive releváns választ adott a problémára, ezt a tényt jutalmazta az Innovációs és Technológiai Minisztérium az elismeréssel.

Akkor innen már jóval könnyebb lesz?

Sokan látják, hogy ez a jövő, de még nem merik elképzelni, hogy ez már a jelen! Aki azt állítja, hogy ez a jövő, az egyben azt is kijelenti, hogy ezzel nem akar most foglalkozni. A technológia széles körű elterjedéséhez radikális szemléletváltásra lenne szükség. Régi, tíz-húsz-harmincéves beidegződéseket kellene újrahuzalozni, és el kellene tudni engedni a papírt, amit ma a jogszerűség bizonyítékaként értelmezünk.

Eddig a magánemberekről beszéltünk. A vállalkozások számára nincs hasonló szolgáltatásuk?

A GreenArchive elnevezésű felhőalapú szoftverünk a cégek papírmentesítését szolgálja. A nevéből adódó „zöldségén” túlmenően igen komoly költségcsökkentő szerepe van, mivel egy vállalkozás dokumentmenedzsment kiadásait 50-70%-kal képes csökkenteni.

Nincs irattárazás, nincs raktár-, papír- és postaköltség, valamint megtakaríthatjuk az ezekhez szükséges humánerőforrásra szánt bérköltséget is. Nem beszélve a papírmunkához kapcsolódó munkaórákról…
A gazdasági társaságoknak és a magánembereknek szánt megoldások integrációjával pedig a B2C vállalkozásokat tudjuk kiszolgálni, ahol napi szinten tízesével, százasával hoznak létre munkaszerződéseket, bérjegyzéket és ahol ezek tárolását 50 évre biztosítani kell.

Elindult már a szabadalmi eljárás? Hol tart most az ügy?

Használati mintaoltalommal már rendelkezünk, a szabadalmi eljárás 2016 óta folyamatban van. Az ügymenetet nehezíti, hogy a Szabadalmi hivatalban alapvetően műszaki emberek ülnek, akik tervrajzok, folyamatábrák alapján tudják megítélni egy dolog újszerűségét, hasznosságát. Nos, ez pedig jogi kérdés, amit legfeljebb egy Activity keretében próbálnék meg lerajzolni. Hogy három éve küzdünk, azt hiszem, mindent elmond.

Papíralapú vagy már digitális szerződést kötnek az ügyfeleikkel?

Ma még egy kicsit „róka fogta csuka” helyzetben vagyunk, hiszen ahhoz, hogy a későbbiekben digitális szerződéseket köthessünk, először a szokásos papírt kell aláírnunk. Ám az idén májustól bevezetett új rendszerünkben, természetesen már a szolgáltatói szerződések is teljesen papírmentesek lesznek, hisz minden egyes céges szerződést egy magánszemélyre vonatkozó azonosítás fog megelőzni, melynek köszönhetően már digitális írástudással ellátott cégvezető fog papírmentesen szerződni. Szóval, lassanként tényleg megérkezünk a XXI. századba.

TUDÁSKÖZPONT
Magyar