A tyúk meg a tojás esete az ISO 37001-gyel

iso 37001

Korrupció: a szótári definíció szerint a szó megvesztegetést, megvesztegethetőséget jelent.  Ellenkező előjelű fogalompárját viszont a megbízhatóság garanciájaként, a korrekt, átlátható, pontos működés szinonimájaként értelmezzük. Ez utóbbi demonstrálására született meg az ISO 37001, azaz az Antikorrupciós irányítási rendszer szabvány.

A szabvány története – legalábbis esetünkben – egy 2019-es kormányrendelettel kezdődött. Ekkor jelent meg ugyanis a 339/2019-es számú kormányrendelet, amely kötelező belső kontrollrendszert (integritást) ír elő a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok számára.
Az érintett vállalkozások annak ellenére, hogy igyekeznek megfelelni a kívánalmaknak, elvesznek a jogi nyelvezet útvesztőiben. Azaz csak nehézkesen (ha egyáltalán) tudják megfeleltetni vállalkozásukat a központi iránymutatásnak. 

2016.: az Antikorrupciós irányítási rendszer születése

Bár a korrupció felszámolását célzó rendelet csak 2019-ben jelent meg magyar nyelven hazánkban, a lényegében ugyanezt a célt kitűző szabvány,

az ISO 37001 már 2016 óta jelen van a nemzetközi standardok között.

Arról nincsenek információink, hogy tyúk vagy a tojás volt-e előbb, azaz a már korábban létező szabvány hatott-e a rendeletre. Az azonban tény, hogy az ISO 37001 lényegében ugyanazzal a tartalommal, de érthető, “emészthető” formában tálalja a jogi nyelvezettel írt elvárásokat és az azokra adható válaszokat. 

Fordítóiroda: magyarról magyarra

További könnyítés az érintetteknek, hogy ahogy minden esetben, úgy ezen irányítási rendszer bevezetésénél is felkészítés előzi meg az auditot. Egy tanácsadó segít a helyére illeszteni a részleteket, a rendeletben és az ISO 37001-ben szereplő elvárásokat magyarról magyarra “fordítja”, azaz segít az értelmezésben, a gazdasági társaság elvárásoknak való megfeleltetésében.

Többségi állami tulajdonú vállalatok meg mindenki más… Figyelem!

A többségi állami tulajdonú vállalatok zöme honlapján vagy más egyéb platformon már eddig is rendszeresen tájékoztatta a közvéleményt tevékenységének átláthatóságáról.

A szabványok (legalábbis hazánkban) legújabb generációjához tartozó ISO 37001 viszont az eljárások, szabályozók átvilágításával felelteti meg az előírásoknak a folyamatba önkéntes alapon belevágó cégeket. 

Ugyan a rendelet csak a többségi állami tulajdonú vállalatokra nézve kötelező, az üzleti működésük feddhetetlenségére kiemelt figyelmet fordító más tulajdonosi szerkezetű cégek is élhetnek az irányítási rendszer adta lehetőséggel. Jó hír viszont, hogy a működő Antikorrupciós irányítási rendszer lényegében igazolást ad a kritériumok teljesítéséről. 

Olaszország, Peru, Mexikó

Az előzőekben már ismertetett világstatisztika alapján kijelenthető, hogy a szabvány “népszerűsége” tekintetében igen nagy eltérések tapasztalhatók az országok között.

A 2020-as adatokat felvonultató összesítésből kitűnik, hogy toronymagasan az olaszok veszik a legszigorúbban a korrupció elleni harcot.

Ott 789 db ISO 37001-es irányítási rendszert léptettek életbe a vizsgált időszakban. 

ISO 37001 – Európa nagy része még fehér folt

Hozzájuk képest Európa legtöbb országa igencsak lemaradt, lévén az államok java  –  hazánkat is beleértve – mindössze 1 db érvényes ISO 37001 működéséről számolt be. Kontinensünkön (Olaszországot és Spanyolországot (76 db) leszámítva) egyedül Szlovákia kivétel, ahol meglepően nagy arányban (92 db) hozták működésbe az Antikorrupciós irányítási rendszert.

Nagyobb kitekintésben Mexikót (94 db) és Perut (307 db) érdemes megemlítenünk, hiszen mindkét ország messze a nemzetközi átlag felett kívánt megfelelni a megvesztegethetetlenség elvárásának.

Amennyiben piaci érdeke vagy etikai megfontolása okán úgy érzi, egy működő ISO 37001 az Ön vállalkozását is hitelesítené és ez nem mellékesen még piaci előnyt is jelentene versenytársaival szemben, kérje ajánlatunkat most!

error: Content is protected!