Dobedu: az E-learning rendszer

Vállalkozásunk, a CertUnion a közeljövőben bevezeti képzéseiben a Dobedu oktatási rendszert. A “Ma is tanultam valamit” rovatunk keretében Kircsi Leventével, a vállalkozás ügyvezetőjével beszélgetünk arról, hogy mit jelent az E-learning, és hogy a hagyományos oktatási formához képest más-e (és ha igen, miben) ez az új módszer?

Kezdjük azzal, hogy lefordítjuk a Dobedu mozaikszót!

A rövidítés mindazt magában foglalja, amit a rendszer tud és amire használni lehet.

A DO a cselekvést hozza a történetbe, tehát, az aktivitás jelenik meg általa. A BE a közös értékrend szerinti létezést szimbolizálja, a mozaikszó végén felfedezhető EDU pedig az oktatást.


Ez a hármas hordozza az üzenetünket is, vagyis azt, hogy ahhoz, hogy bármely szervezeten belül megfelelő munkavégzés valósulhasson meg, szükség van a megfelelő szakmai és egyéb információkra. Ezen túlmenően viszont szükség van a tudatosságra is,vagyis arra, hogy az adott munkavállaló tudja, hogy mit, miért tesz.

Ez a célja a legtöbb belső oktatásnak, szakmai fejtágítónak. Mitől más mégis a Dobedu?

Attól, hogy ez a videó alapú oktatási rendszer gyors információközlést tesz lehetővé. Mivel kisebb, átlagosan három perces videófilmeken keresztül adagoljuk a tudást, nem terheljük túl a munkavállalók figyelmét, könnyen befogadható mennyiségű “tananyagot” adunk egyszerre át. Mindezt mindig testre, azaz a megrendelő vállalat igényeire szabva tesszük.

Milyen elemekből épül fel ez a rendszer?

Nyilván, a videó alapú képzés alapja egy szoftver. Ennél azonban lényegesebb maga a módszertan, azaz, hogy hogyan építjük fel a képzési folyamatot az adott szervezet sajátosságainak figyelembevételével. Ha ezeket a sarokpontokat tisztáztuk, jöhet a tartalomgyártás a helyszínen. Ha arra van igény, akár még “tananyag” elkészítését is vállaljuk. Az információátadás történhet egy “előadó” közreműködésével, de screen (képernyő) videók formájában is. A videót a későbbiekben megfelelő hosszúságú egységekre vágjuk, feliratozzuk és minden, az oktatást segítő eszközzel ellátjuk. 

Miért pont három perc hosszúságúak a filmek?

Egyrészről azért, mert nem az a célunk, hogy órákig monitor elé kényszerítsük a munkavállalót.

Nagyon hasznos információmorzsákat szeretnénk adagolni, amelyek bármikor visszanézhetőek, ha kopik a tudás.

Másrészt a pandémia mutatott rá arra, hogy a vállalkozásoknak az eddigieknél nagyobb rugalmassággal kell a változásokat kezelni. Egy másfél-két órás oktatási tömb “újragombolása” sokkal nagyobb energiabefektetéssel jár, mint egy vagy két három perces etap újraforgatása. 

A videótréning ugyanolyan hatékony, mint a személyes oktatás?

A személyes oktatás nem megkerülhető, nagyon fontos a munkatársak betanítása során. Ám, az oktató aktuális hangulata, kedélyállapota és leterheltsége igen komolyan befolyásolja az oktatás minőségét.

Egy más szemszögből nézve a kérdést azt látjuk, hogy értelemszerűen a legképzettebb szakemberek tartják a vállalati képzéseket. Éppen azok, akik akkor a leghasznosabbak, ha azt csinálják, amihez a legjobban értenek. Ha őket kivonjuk a munkafolyamatból, érzékelhető vesztesége keletkezik a vállalatnak. 

Mi azt mondjuk, hogy vegyük videóra, ahogy legjobb szakember magyaráz és ebből annyian és annyiszor tanulhatnak, ahányan és ahányszor csak akarnak –  anélkül, hogy a cég számára legértékesebb munkatársat elvonnánk a munkából.

Hogy erre egy példát is mondjak: egyik ügyfelünk azért vezette be vállalatánál a Dobedu oktatási rendszert, mert azt tapasztalta, hogy négy műszakvezetője négyféle oktatást kapott. Ez még nem lett volna akkora probléma, de a kezük alól négy, eltérő minőségű végtermék került ki. Az egységes oktatási rendszer bevezetésével azonos nívójú késztermékeket kaptak.

Információ és információ között azért jelentős különbségek lehetnek. Milyen típusú tudásanyag átadásra alkalmas a Dobedu?

Minden szervezetnek van egy saját tudásbázisa, aminek a 80-90%-a naturális információ, ennek megosztásához nincs szükség interakcióra. A fennmaradó 10-20%-nyi tudásanyagot már csak egy vezetővel, kollégával való együttműködés során sajátíthatjuk el. Mi az előbbit tudjuk “automatizálni”. Legyen ez egy telephely bemutatása, a vállalkozás szervezeti egységének ismertetése, higiéniai tudnivalók bevésése, de igény esetén szűrésre és visszamérésre is alkalmas a rendszer.
A CertUnionnál például az állandó képzések válthatóak ki ilyen módon. Technikailag könnyebben adhatóak majd át az auditoroknak a változásokról szóló információk. Egy bármikor bővíthető, elemeiben cserélhető, megváltoztatható videós tudásbázis jön így létre.

Minket tehát már meggyőzött a Dobedu. Milyen ágazatokban, cégtípusokban lehet még sikerrel alkalmazni a rendszert?

A 80 fő feletti gyártócégeknek kiváló megoldás lehet az oktatásra. Ekkora foglalkoztatotti létszámnál ugyanis a fluktuáció és az ezzel együtt járó újbóli és újbóli betanítás jelentős időveszteséget jelent, ugyanakkor mint a fenti példában utaltam rá, a képzés minőségének egyenetlenségei gyakran eltérő minőségű végtermékben csapódnak le. 

Ügyféllistánkon végignézve azt látjuk, hogy a gyártó – ezen belül is a műanyag- és élelmiszeripari – cégek alkalmazzák haszonnal képzéseinket a gyártási mozzanatok, a különféle elvárások megtanítására. Partnereink másik csoportját pedig a dobozos termékeket gyártó szoftver vállalkozások alkotják. Ezek sok esetben – gondoljunk csak a vállalatirányítási rendszerekre – több ezer emberrel kell, hogy megismertessék az adott szoftvert. A köznyelvben csak “kattintgatós oktatásként” emlegetett képzéseket az IT cégek legmagasabban képzett, azaz legértékesebb szakemberei végzik. Ezt a nettó veszteséget spóroljuk meg nekik azzal, hogy videós tréningek formájában rögzítjük a tudnivalókat.

TUDÁSKÖZPONT
Magyar