CBDA – versenyképes angol végzettség Magyarországon

dr.sinko-klara-CBDA – versenyképes angol végzettség Magyarországon

A magyar és az angol oktatás sok dologban eltér egymástól. Például az angol oktatási rendszerben mindig a hallgató áll a középpontban. A képzések célja, hogy a hallgató képes legyen önálló gondolkodásra, önálló vélemény megformálására. Nagy hangsúlyt helyezünk a kreatív gondolkodás elsajátítására – summázza a lényeget intézmény ismertetőjében a Cambridge Business Design Academy képzési központ vezetője, dr. Sinkó Klára. Az angol felsőfokú oktatási rendszer szigorú minőségi követelményeket kielégítő szabályok szerint épül fel. A tananyag akkreditácója mellett a képzést végző intézmények oktatási módszerének is meg kell felelni a nemzetközi és az angol akkreditációs követelményeknek. A Cambridge Business Design Academy képzési helyszíne Anglia, Magyarország, Mongólia, Vietnám.

Miért más az angol diploma?

A CBDA képzési központ vezetője szerint az egyik versenyelőnyt az angol felsőoktatási intézmények közötti átjárhatóság jelenti. Ugyanis míg a magyar egyetemi diplomát az angol egyetemek nem fogadják el, addig a saját oktatási rendszerükben képzettek végzettségét igen. Így a CBDA alapképzésén (BA: Bachelor of Arts) végzettséget szerző hallgató folytathatja tanulmányait 71 angol vagy amerikai egyetem mesterszakán. Felvont szemöldökömre – vagyis, hogy miért van ez így – az intézményvezető határozott választ ad.

– A magyar és az angol felsőoktatás elvárásai között nagy a különbség! Angliában az alapképzésen a szakdolgozat terjedelme 180 oldal, (plagium sofwerrel ellenőrzik!) addig a magyar BSc-n végző hallgatónál elég a 30-50 oldal és nem biztos, hogy ellenőrzik a Ctrl+C, Ctrl+V használatának gyakoriságát a dolgozatban. A két anyag közötti mennyiségi különbségen túl azonban a fent említett „elmélet és gyakorlat” viszonya a fő differencia.

Gyakorlatra alapozva

Az üzleti oktatási központ vezetője úgy látja, az angol felsőoktatás nem a lexikális tudást kéri számon. Azt kiindulási alapnak tekintik, hogy a hallgató tisztában legyen az adott elméletekkel, elvekkel. A különféle elméletek ismerete fontos, ugyan de nem elég. Sokkal inkább

azt várják el, hogy a diplomamunkából kiderüljön: a hallgató a gyakorlatban felismeri az elméletben tanultakat.
Képes analizálni a folyamatokat, és képes önálló véleményt alkotni. Mindig a konkrét példákon van a hangsúly és a saját véleményen.

– Hogy még plasztikusabbá tegyem a fentieket, elmesélek egy nemrég megtörtént konkrét esetet – vált még inkább a gyakorlat oldalára interjúalanyunk. – Az egyik ismert magyar egyetemen egy hallgató diplomamunkáját jelesre értékelték. Az indoklás szerint jól összeszedett, átgondolt volt a diplomamunka. Ugyanezt a munkát, az angol rendszerben nem fogadták volna el, mert a készítője nem tett egyebet, mint a témában megjelent szakirodalomból írt még egyet. Minden megvolt benne, csak a „hozzáadott” érték nem. Félreértés ne essék! Nem a magyar hallgatók képességeivel van a probléma…

Húszasok és negyvenesek a CBDA-n

A képzésnek az utolsó lépése a diplomamunka harmadév végi angol nyelven történő megírása, megvédése, de a folyamat a felvételivel kezdődik. Bár, azt hihetnénk, az üzleti ismeretek nyújtó Cambridge Business Design Academy (CBDA) kizárólag a fiatalokat csábítja, a gazdaságban már akár évtizedes tapasztalattal rendelkező üzletembereket is vonzza az intézmény.

– Vannak hallgatóink, akik cégvezetőként nagy tapasztalattal és tudással rendelkeznek. Hozzánk azért jelentkeztek, mert szeretnék jobban megérteni és kézben tartani a cégükben zajló folyamatokat. Vannak olyanok is, akik oklevél híján egy használható diploma megszerzésének lehetőségét látják iskolánkban.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a vállalatvezetők részére létrehozott csoportban a nálunk elsajátítható, az üzletre koncentráló szakmai és pszichológiai tananyag mellett a nemzetközi kapcsolatok megszerzésének lehetősége képviseli az értéket.

És az is tapasztalat, hogy az üzletemberekre két dolog nagyon jellemző: 1. pontosan tudják, mit várnak el a pénzükért; 2. rendkívül elfoglaltak. Ez utóbbihoz, a zsúfolt napirendhez igyekszik alkalmazkodni a CBDA azzal, hogy a hallgatók rugalmas időrendben, kiscsoportban vagy magántanulóként is részt vehetnek a képzéseken. A vállalatvezetőknek lehetősége van kiválasztani azt a tananyagot, amivel részletesebben szeretnének megismerkedni. pl kriminálpszichológia, rejtett gondolatok felismerése stb.

Projektfeladat és társas kapcsolatok

A felvételizők másik nagy korcsoportja a frissen érettségizetteké. Ők azok, akik egy sikertelen egyetemi felvételi után jelentkeznek, de olyanok is szép számmal akadnak, akik munka mellett megszerezhető, használható diplomára vágynak. A fiatalok között vannak olyanok is, akik előre gondolkodnak. Az iparban bekövetkező automatizálás negatív következménye ismét az lesz, hogy munkaerő felesleggel fogunk találkozni. A jövő vezetői a diplomás, magas szintű aktív nyelvtudással rendelkezők közül fognak kikerülni.

Az angol diploma, napjainkban és a jövőben is versenyelőnyt fog jelenti a munkaerő piacon.
A CBDA-ban oktatott angol tananyag éppen ezért nagyon intenzív és nagyon fókuszált. Az érettségi után jelentkező hallgatóknak heti 3 napot kell az intézményben töltenie, a többi időben gyakorlati képzésen vesznek részt. Ezt az iskolával kapcsolatban álló vállalatoknál végzik, a tanult anyagnak megfelelően pl. ha marketinget tanulnak, akkor marketing területen fognak dolgozni.

A diákok a tananyagot azáltal sajátítják el, hogy folyamatosan szintetizálják a gyakorlati tapasztalatukat az elméleti tudásukkal. Ehhez kapcsolódóan projektfeladatokat is kapnak, és nemzetközi projekteken vesznek részt. Ezáltal megtanulnak más kultúrákból származó hallgatókkal együttműködni az adott cél érdekében.

„A hallgatót oktatjuk, nem a tananyagot!”

A Cambridge Buseiness Design Academy szlogenje a hallgatót oktatjuk és nem a tananyagot. Az angol nyelven leadott főbb tantárgyak az üzleti életben kiválóan hasznosítható tudást adnak pl: rendszerelmélet (quality), kutatáselmélet (recearch), leadership & management, branding, marketing, project management. Ezekre épülnek a választható szakirányok például: Sales and Marketing, Finance, Operation management és HR szakirány.

„Nem az számít, hogy mit mond, hanem mi van mögötte!”

A munkahelyi konfliktusok 90%-a nem a szakmai tudás hiányából ered, hanem az emberi kapcsolatok hibás értelmezéséből. Ezért is helyez nagy hangsúlyt a CBDA a szakmai tantárgyak oktatása mellett a pszichológiai tantárgyak oktatására, mint a humán-, a gazdaság- és az üzleti pszichológia. A mai felgyorsult világban ezek ismerete nélkül nincsenek sem prosperáló és stabil vállalatok, sem sikeres és boldog emberek.

TUDÁSKÖZPONT
Magyar